Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД

12.06.2020г.

На 01 август 2019 г.,  в зала 5 на министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на консултативния  съвет към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Дневният ред на заседанието е за представяне на идеи и предложения за отбелязването на 30 - годишнината на Конвенцията на ООН за правата на детето.

⇒ Заседание