Същност и функции на Консултативния съвет по въпросите на децата

Същност и функции на Консултативния съвет по въпросите на децата

17.04.2018г.

Към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. Той е сформиран на 17 април 2018 г., въз основа на чл. 47, ал. 8 от Закона за администрацията и след съгласуване със заместник министър-председателя по икономическата и социалната политика.

Органът ще се ръководи от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. В него са включени външни експерти с консултативни функции с различна тематична експертиза, които в годините са доказали своя авторитет и най-вече са се посветили на работата си с деца.

Съветът се създава, за да подобри и подпомага дейността на Агенцията и отговори на динамиката на очакванията на обществото. 

Дейността му се осъществява чрез заседания и работа в малки консултативни групи.