Контакти

Контакти

18.07.2018г.

гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
тел.: +359 2 933 90 10
факс: +359 2 980 24 15
email: sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна
тел. +359 2 933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.

Пресцентър
+ 359 2 933 90 65
+ 359 2 933 90 66

Мила Иванова
press.dazd@sacp.government.bg