Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2015 г.

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2015 г.

05.12.2016г.