На вниманието на кандидатите за издаване на лиценз за социални услуги за деца

На вниманието на кандидатите за издаване на лиценз за социални услуги за деца

09.05.2018г.

Уважаеми кандидати, във връзка с кандидатстването ви за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца ви информираме, че, съгласно измененията на чл. 43в, ал. 4 от Закона за закрила, не е необходимо да бъдат представяни свидетелство за съдимост на хартиен носител, с изключение на случаите, когато месторождението на лицето е извън територията на Република България или за лицето са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл.78а от НК. В тези случаи не е възможна служебната проверка и свидетелството за съдимост се издава по общоустановения ред.“