Такса за разглеждане на документи за лицензиране

Такса за разглеждане на документи за лицензиране

14.05.2018г.

Уважаеми кандидати,

 

За разглеждане на документи за издаване на лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се внася такса в размер на 40.00 лв. във Фонд „Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика, по сметка:

 

 

 

БНБ – клон Централно управление,

IBAN BG35 BNBG 9661 3100 1360 01, BIC BNBGBGSD.

 

 

Таксата се внася от името на организацията, кандидатстваща пред ДАЗД за издаване на лиценз.