Такса за разглеждане на документи за лицензиране

14.05.2018г.

Уважаеми кандидати,

 

За разглеждане на документи за издаване на лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се внася такса в размер на 40.00 лв. във Фонд „Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика, по сметка:

 

 

 

БНБ – клон Централно управление,

IBAN BG35 BNBG 9661 3100 1360 01, BIC BNBGBGSD.

 

 

Таксата се внася от името на организацията, кандидатстваща пред ДАЗД за издаване на лиценз.