Близо шест хиляди и триста са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първото тримесечие на годината

Близо шест хиляди и триста са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първото тримесечие на годината

07.04.2024г.

 Близо 6300 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето за първото тримесечие на 2024 г. Данните показват, че в първите месеци на годината, в сравнение с последното тримесечие на 2023, има нарастване както на обажданията, така и на подадените сигнали за дете в риск.
От 1 януари до 3 март тази година сигналите за дете в риск са 405. За същия период са проведени близо 2100 консултации. Над хиляда деца са потърсили консултация на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, като повече обаждания са от момчета. От друга страна, въпреки че момичетата търсят по-рядко консултантите на Линията, те по-често подават сигнали за дете в риск. Една от основните теми, по които децата се обаждат на НТЛД 116 111, са трудностите, които срещат в общуването както между връстници, така и с възрастните.
„Зад тези близо 6300 обаждания стои нечия история. Често деца, които търсят консултантите на Линията имат нужда да бъдат чути и да поговорят с някого. Затова Националната телефонна линия за деца 116 111 е толкова важна и необходима както за тях, така и за екипа на ДАЗД, който полага усилия за постоянното й усъвършенстване и надграждане. Защото НТЛД 116 111 е мястото, където всяко дете и всеки възрастен, загрижен за дете, ще бъде изслушан и ще получи необходимата подкрепа“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Цифрите показват и тревожно покачване на постъпилите сигнали за суицид (13) и самонараняване (10). За сравнение за цялата 2023 г. сигналите за суицид са 23.