Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД ПОДКРЕПИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

ДАЗД ПОДКРЕПИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

25.02.2021г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова откри Международна конференция за развитие на професионализма на работещите с деца.  Форумът се провежда в онлайн формат на 25 и 26 февруари 2021 г., под мотото „България расте с децата си“ с организатор Фондация „За нашите деца“  и с участието на български и международни експерти. В серия от панелни дискусии и сесии, те ще представят позицията си по ключови теми и ще обсъдят важността на непрестанното професионално усъвършенстване на специалистите, работещи с деца в най-ранната им възраст.

„Като председател на Държавната агенция за закрила на детето и като професионалист – педагог и социолог поздравявам организаторите затова, че  събират на едно място широк кръг от заинтересовани страни специалисти, работещи с деца от общинските структури, образователните институции, здравните, професионалните, синдикални и работодателски организации. Изключително важно е точно такава разнородна група професионалисти да бъде запозната с данните от изследванията на научните среди, добрите практики и политики на европейско и национално ниво по темата за нивото на професионалистите в областта на ранно детско развитие. Това е верният път да се обединят всички около разбирането за изключителната роля на професионалистите, ангажирани с малките деца от най-ранна възраст.“ – с тези думи д-р Елеонора Лилова се обърна към всички участници.

Тя изведе на преден план инициативата на ДАЗД, чрез която за първи път в България през изминалата година започна въвеждането на общопризнатата програма на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието в ранна възраст. Програмата се реализира под  ръководството на агенцията, в партньорство с УНИЦЕФ България, Сдружение „Аутизъм днес“ и други заинтересовани професионални организации у нас. Проектът подкрепя методически експертите с указания за ранна интервенция на деца със затруднения в развитието чрез специална работа и подкрепа на техните родители. Тази програмата за обучение на родители и полагащи грижи лица е разработена, тествана и проведена в повече от 30 държави на световно ниво и чрез нея ДАЗД дава своя принос към професионалистите, работещи с малки деца.

Първият ден на конференцията започна с представяне на доклад, посветен на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България от д-р Наталия Михайлова, която ръководи изследователския екип на Фондацията, а останалите теми бяха с международно участие: доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България), проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия), д-р Ян Петерс (Гентски университет, Белгия), проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия) и др.

Във вторият ден на Конференцията ще бъдат разгледани политиките за развитие, наемане на работа и задържане на професионалистите в Европейския съюз и в дискусията ще се включат експерти от страна на Европейската комисия. В представянето на компетентности за интегрирана практика на работната сила в образованието, социалните услуги и здравеопазването, както и устойчивото им развитие участие ще вземат представители на министерството на труда и социалната политика, министерство на образованието и науката, здравното министерство, общински представители, синдикати, професионални и работодателски организации и  други.

„Считам, че инвестициите в развитието на компетентни и мотивирани специалисти в здравеопазването, образованието и социалната сфера, могат да доведат до осъвременяване на системите, което несъмнено ще допринесе до развитие не само на децата в ранната им възраст, но и до подкрепа на техните семейства и цялото общество. Най-важната инвестиция на всяка една политика за развитие на човешкия капитал е инвестицията в ранното детско развитие, ето защо като председател на Държавната агенция за закрила на детето и в лично качество като специалист, ще продължавам да подкрепям организациите и всички мисионери, работещи за развитието на тази област. Нека България расте с децата си и ние да сме заедно до тях!“, подчерта още д-р Лилова.