Деца от град Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето

Деца от град Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето

09.06.2023г.

Единайсетокласници и дванайсетокласници от СУ „Свети Климент Охридски“ в гр. Пещера бяха гости на Държавната агенция за закрила на детето. Учениците имаха редица въпроси за дейността й. Със заместник-председателя на ДАЗД Ивайла Касърова и с главния секретар на Агенцията Камелия Николова децата дискутираха кои са органите по закрила и как функционират. Начините за подаване на сигнал за дете в риск и дейността на Националната телефонна линия за деца 116111 обсъдиха още експертите на ДАЗД с децата и част от педагогическия състав на училището. Гостите на Държавната агенция за закрила на детето се запознаха и с Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 - 2026) и План за действие за изпълнението й (2023-2024). Съветът на децата към председателя на ДАЗД също беше сред интересните теми за учениците, която представи експерта от агенцията Цветелина Кьосева