Държавната агенция за закрила на детето представи добри практики за работа с деца при родителски конфликти

Държавната агенция за закрила на детето представи добри практики за работа с деца при родителски конфликти

20.05.2022г.

Как взаимодействат институциите при работа с деца, въвлечени в родителски конфликти проверява Държавната агенция за закрила на детето. Причината за плановата инспекция в различни обекти на територията на избрани общини е тревожната тенденция за увеличаване и ескалиране на случаите на родителски конфликти.
След анализ на резултатите от проверките Държавната агенция за закрила на детето подготви предложения за по-ефективна работа по тези случаи. Откроени са и добри практики, които да бъдат мултиплицирани, за да се подкрепят специалистите и да се постига по-голям успех при работата с децата и техните родители.
Практическите насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители да бъдат разтълкувани на директори и педагози е едно от предложенията, което експертите обсъдиха на работна среща между  ангажираните по темата институции на територията на община Плевен.
Необходимо е и повече информация между социалните работници от отдела за закрила на детето и общопрактикуващите лекари, когато детето е в рискова ситуация, както и ангажираните институции да разполагат със синя стая – помещение за изслушване на деца в щадяща среда.
Експертите дискутираха и съдействието на различните институции при осъществяване на режима на лични отношения. Една от добрите отчетени практики е прилагане на метода на семейните конференции, който дава ефективни резултати. Това очертава и необходимостта социалните работници да бъдат обучени в тази насока.
Резултатите от проверките в обекти на територията на община Плевен отчитат много добро взаимодействие между институциите в практическата им работа по случаи с деца, въвлечени в родителски конфликти.