Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионалният офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца организира обучение на тема: „Телефонни линии за деца в отговор на кризата в Украйна“

Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионалният офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца организира обучение на тема: „Телефонни линии за деца в отговор на кризата в Украйна“

27.02.2023г.

Д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето откри тридневно обучение “Чуване на гласовете на украинските деца и млади хора: телефонни линии за деца в отговор на кризата в Украйна”. Семинарът е организиран от ДАЗД, Регионалният офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца (Child Helpline International). Участие в него ще вземат представители на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане. Обучението е отговор на все по-голямата нужда от подкрепа и закрила на децата и младежите от Украйна. Данните на Глобалната мрежа от национални линии за деца показват, че малко консултанти са преминали обучение, свързано с украинската война. В действителност повечето от тях не са имали опит или обучение по отношение на хуманитарните извънредни ситуации като цяло. Целта е да бъдат надградени знанията на участниците по проблеми, които засягат украинските деца, включително трафик на хора и сексуално насилие. Обучението включва и повишаване на способността за реакция  при проблеми, свързани с психичните травми на децата, вследствие на войната.
„Още миналата година с пристигането на първите бежанци от Украйна в България. Държавната агенция за закрила на детето даде указания на консултантите на Националната телефонна линия за деца 116 111 за работа при обаждане на дете или близки на дете от Украйна. Освен да окажат необходимата психологическа подкрепа, те бяха подготвени и да ги насочат и информират за всички социални услуги, от които  имат нужда, търсещите закрила деца. За Държавната агенция за закрила на детето е от първостепенна важност всяко дете на територията на страната ни да бъде в защитено. Затова правим всичко необходимо телефон 116 111 да бъде популяризиран все повече сред между все повече децата, близките им и професионалистите, които работят с тях“, заяви д-р Теодора Иванова.
В откриването участие взе и заместник-представителят на УНИЦЕФ в България Карол Виньо, която също поздрави участниците
Вече 14 години Държавната агенция за закрила на детето поддържа Национална телефонна линия за деца с храмонизиран номер 116 111. Чрез линията децата и възрастните могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.
От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 140 държави и има 166 членове.