Д-р Елеонора Лилова: Превенцията на кибертомоза е наш приоритет

Д-р Елеонора Лилова: Превенцията на кибертомоза е наш приоритет

15.04.2022г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова приветства участниците в конференция „Не на кибернасилието срещу жени и деца“, организирана от Зонта Интернешенъл под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България.
„За да се справим с кибертормоза и злоупотребата с деца в интернет, е необходимо ежедневно да поставяме фокус на превенцията и дигиталната култура на потребителите чрез различни дейности и инициативи, които да разясняват и напомнят правилата за безопасно общуване и използване на мрежата. Това е един от приоритетите за Държавната агенция за закрила на детето. Предвиждаме дългосрочна работа по превенция на кибертормоза, която да достигне до всички деца в страната“, това каза д-р Елеонора Лилова в приветствието си към участниците в конференцията.
Интернет е неограничено място за информация, ресурси и приключения, но наред със своята атрактивност, той крие и много рискове, особено за малките, които са незрели и често заради липсата си на опит, стават лесно жертва на измама и злоупотреба, допълни още председателя на ДАЗД.
Д-р Лилова представи и резултатите от анкета, която Държавната агенция за закрила на детето проведе в сътрудничеството с Черноморска академия за сигурност и Регионално управление на образованието – София град, сред близо 2500 ученици в столицата. Около 30% от децата са получавали покани за приятелство в социалните мережи от хора, които не познават. Почти 40% от анкетираните имат познати, които използват фалшива самоличност. 26% са получавали предложения за подаръци от непознати хора в мрежата. Най-притеснителното е, че 32% от анкетираните деца не са споделили с никого, че са били жертва на кибертормоз, обобщи председателя на ДАЗД по време на конференцията.
Доктор Лилова подчерта, че различните опасни предизвикателства също постоянно придобиват нова мода и стават често доста опасни и посочи като примери състезания за „екстремни селфита“, да се ляга на улиците и други опасни тенденции. Изключително висок остава и риска децата да попаднат на различни фалшиви новини и най-вече на фалшиви самоличности на хора.
„Затова на децата им трябват „умни очи“ – с които, като гледат да виждат правилно, да умеят критично да отсяват информация и да не се заблуждават, докато са в мрежата. Това ще им помогне да не попадат в клопки и да стават жертва на злоупотреба. Но в превенцията на кибертомоза е нужно да се включим всички заедно, защото това не е по силите на един човек, един родител, едно семейство, един учител, а това е обща борба за сигурността на бъдещите поколения“, каза още д-р Елеонора Лилова.
В конференцията „Не на кибернасилието срещу жени и деца“ участие взеха и експерти от Държавната агенция за закрила на детето, които се включиха в различни панели по темата с презентации и анализи.