Д-р Елеонора Лилова пред Глобалния форум на ООН за децата и младежта: Гласът на всяко дете трябва да бъде чут

Д-р Елеонора Лилова пред Глобалния форум на ООН за децата и младежта: Гласът на всяко дете трябва да бъде чут

09.12.2021г.

От 7 до 9 декември 2021 г. се проведе Глобалния форум на ООН за децата и младежта. Инициативата е на УНИЦЕФ и е във връзка със 75-тата годишнина на организацията. Заради важността на темите, които бяха обсъдени, проявата е определяна като „Давос за деца“. Участие взеха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор, политически лидери и ресорни министри от държавите членки.
В продължение на три дни лидери от ООН, правителства, бизнес, представители на филантропията и гражданското общество, заедно с младите хора, дискутираха как да се мобилизират всякакви ресурси за насърчаване на правата на детето за постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.
Тематичните събития във форума, бяха условно разделени в три категориите – „светът на детето, светът около детето и светът като цяло“. Глобалният форум се фокусира върху приоритетни теми като климат, психично здраве, образование, бедност и закрила от насилие. Събитието се проведе онлайн.
Като част от тридневната програма се проведе и срещата на високо равнище на Групата на приятелите на децата и на Целите за устойчиво развитие. Тя е учредена през 2015 г., като към момента в нея членуват 67 страни. Към момента България е съпредседател заедно с Люксембург и Ямайка. Целта на срещата е всички страни да посочат ангажименти с конкретни действия по линия на правата на детето свързани със съответните цели за устойчиво развитие. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова представи България и ангажиментите ни във връзка с основното право на детето да участва и да има мнение  по въпроси и решения, който го засягат. Тя постави акцент именно върху включването на децата във всички важни теми на обществото у нас.
България, като държава страна по Конвенцията на ООН за правата на детето, България е потвърди своята готовност да подкрепя детското участие и да насърчава прилагането на практически механизми за пълноценното участие на децата във вземане на решения. По покана на д-р Елеонора Лилова гласа на българските деца в Глобалния форум бе представен от Емили Караколева, член на Съвета на децата към председателя на ДАЗД.
„Децата имаме мнение и искаме нашият глас да бъде чут навсякъде – вкъщи, в училище, в болницата и на всички обществени места, които посещаваме. Ние, децата, искаме да се включваме в дейностите и решенията, които са за нас“, каза Емили по време на срещата.
„За мен, не само като председател на Държавната агенция за закрила на детето, а и като родител и педагог, е изключително важно децата да бъдат чути и решенията, които ги касаят да бъдат взимани с тяхно участие“, категорична беше д-р Лилова. Тя пое ангажимент, че в рамките на Националния съвет за закрила на детето ще се обсъди създаването на Механизъм за събиране на мнения и предложения от децата. Така те ще имат възможност да участват в процеса при разработването на общинските програми за закрила на детето, за да бъдат максимално съобразени с техните потребности и тези на семейства им, във всяка от 266 общини в България.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето очерта и поетите от България ангажименти. Един от основните приоритети остава намаляването на бедността сред децата. До 2030 година 200 000 деца ще бъдат подкрепени благодарение на изпълнението на Европейската гаранция на детето и други съпътстващи програми.
Друг важен ангажимент, по който България работи е до 2030 г. делът  на обхванатите деца на възраст 4 г. в предучилищно образование да достигне минимум  91 %, а на децата на възраст 7 г. – 98 %.
България ще надгради и Етичния кодекс на работещите с деца (социални работници, лекари и медицински персонал, учители, полицаи, съдии и др.). Ще се изработят специални обучителни програми как да се разговаря с децата на разбираем и достъпен език.
По време на срещата изказване направи и Ксавие Бетел, премиер на Люксембург. По думите му всяко дете има право да расте в безопасна среда. Сигурността на децата в онлайн пространството и борба с езика на омразата, очерта като едни от приоритети за страната си  Виле Скинари, министър на сътрудничеството за развитие и външната търговия на Финландия. Министърът на образованието на Турция Махмут Озер изтъкна като ангажимент осигуряване на здравословна и сигурна среда, както и равни възможности за всяко дете. Закрила на уязвими деца и младежи и приемане на закон за детето и за ранно детско развитие са част от ангажиментите на Панама, които бяха заявени от Мария Инес Кастило, министър на социалното развитие на Панама.
В края на тридневния Глобален форум беше отправен апел – децата и младежите да са поставени и в центъра на плановете за справянето с последствията от световната пандемия от COVID-19.