ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА С ОБНОВЕН СЪСТАВ

26.10.2021г.

На 22.10.2021 г. се проведе заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, в което участваха и новоизбраните членове на детския съвет. Новите представители на детския глас у нас са момичета и момчета от всички административни области в страната.

„Чрез участието си в Съвета Вие представлявате българските деца – задача, едновременно вдъхновяваща и развиваща, но също така и предизвикателна. Задача, която ще разшири хоризонтите Ви, ще Ви помогне да разберете по-добре правата на децата и ще ви даде възможност да бъдете тези, които създавате по-добри условия за развитието на младите хора“, д-р Елеонора Лилова се обърна към участниците.

По време на заседанието участниците имаха възможност да се запознаят с „Инструмента за оценка на детското участие“ на Съвета на Европа, с дейността и целите на Съвета на децата и да получат обратна информация за резултатите от участието им в детските консултации относно изготвянето на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027 г.

Представителите на детския съвет, чийто мандат изтича представиха свършеното от тях през годините и споделиха по доста емоционален начин за това, какво им е дал Съвета – отговорност и възможност за развитие в една обща цел: „Правата на децата“.

От своя страна новите членове на Съвета изразиха своята ангажираност и готовност да популяризират гласа на децата от областта си, за да бъде той чут.

Д-р Лилова обърна внимание, че на следващото заседание е необходимо да бъде подновен състава на председателския съвет, който се избира с мнозинство и включва: председател, заместник-председател, организационен секретар и летописец на Съвета на децата. Всеки един от действащите членове може да се кандидатира, помислете си и ако искате може сами да се номинирате или друг член да Ви номинира.

„Всички ние, които сме ангажирани с гарантирането на правата на децата, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, трябва да дадем възможности на младите хора да се чувстват уверени и спокойно да изразяват своите мнения и идеите си, както и да участват активно в обществения живот в страната.“, допълни д-р Лилова.

През своите 18 години съществуване Съветът на децата е доказал своя безспорен принос в създаването на възможност за комуникация между децата и възрастните в дух на уважение и сътрудничество.