КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА“

КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА“

04.03.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн конференция „Добри практики и подходи за закрила на децата“, организирана от партньорите по проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), съвместно с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ организират конференцията като заключително събитие по проекта с цел да се проведе разговор по темите за добрите международни и български практики, насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието над деца.
„Вярвам, че всички ще се обединим около това, че трябва непрекъснато да се повишава капацитета на хората, които отглеждат, образоват и се грижат за децата. Именно професионалистите, които работят с деца, както и учителите, които ги подготвят, помагат да постигнем общата ни цел – да гарантираме благополучието и правото на всяко дете да расте в семейна среда, да има нужния достъп до образование и до здравеопазване, и да расте щастливо и подкрепено.“ каза председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова при откриването на конференцията.
Д-р Лилова заяви, че в резултат на проведените обучения в 28 града в страната се е подобрила координацията на национално ниво между отделите по „Закрила на детето“, полицията и професионалистите от образователната сфера. Постигната е по-голяма информираност на представителите на образованието за начините, принципите и мерките на системата за закрила на детето, ролята на Държавната агенция за закрила на детето, отделите „Закрила на детето“, дирекциите „Социално подпомагане“ и детска педагогическа стая към МВР. Постигната е по-голяма яснота за прилагането на Координационния механизъм за насилие в Закона за закрила на детето и за това, колко е важно ангажираните професионалисти да работят заедно, когато се взимат решения за деца.
Д-р Лилова допълни още, че срещите водят до обмяна на опит и обсъждане на определени казуси, което е предпоставка за подобряване на координацията между тях на местно ниво и съвместната им работа, когато се стигне до подкрепа на дете в рискова ситуация.
В дискусията за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск взеха участие и доц. Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, зам.-министъра на образованието г-жа Мария Гайдарова, регионален съветник на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, г-н Джордж Николаидис от Института за детско здраве в Гърция, както и представители на, ангажираните институции и организации.