Надя Шабани е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

Надя Шабани е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

18.10.2009г.

С решение на Министерския съвет от 7 октомври 2009 г. Надя Шабани бе назначена за председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Надя Шабани е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и притежава квалификация в областта на социалните услуги. През последните осем години е била програмен директор във Фондация „Български център за нестопанско право”. Има опит в ръководството и управлението на правни проекти и програми, както и в изготвянето на правни анализи и нормативни промени. „Основен акцент в работата на ДАСД ще бъде подобряването на координацията между институциите на централно и местно ниво при провеждането на политиките за децата, както и мониторинг на правата на децата.

Бъдещите ни действия ще са насочени към развитие на превантивните мерки, подкрепата на семейството, активното родителство и работата с цялостната среда на децата.” Това заяви г-жа Шабани при представянето й пред журналисти от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.