Най-много консултации от експертите на Държавната агенция закрила на детето търсят майки на деца

Най-много консултации от експертите на Държавната агенция закрила на детето търсят майки на деца

10.08.2022г.

525 консултации са направили експертите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на ДАЗД  за второто тримесечие на 2022 г. Преписките, по които са работили са 838, от които 581 нови. Постъпилите писма по тях са 1406. От постъпилата през тримесечието входяща кореспонденция са образувани и са обработени 549 сигнала. Това показва отчета за дейността на дирекцията за последните три месеца.
Все повече хора търсят консултация от служителите на ДАЗД по телефона или в приемните на Агенцията в София и в страната. По този начин получават информация от експертите на контролната дирекция за възможностите при разрешаване на даден проблем, както и кои ресурси на общността е най-подходящо да потърсят и използват. Най-много консултации по различни теми, свързани с децата, са потърсили майки – 140, следват бащите със 113.  На трето място са хора, които нямат роднинска връзка с детето, но са поискали съвет за дадена ситуация.
Консултациите са по най-различни теми – от поясняване на действията при осиновяване и припознаване до тълкуване на поставено съдебно решение и насочване към услуги в общността. В 58 случая са потърсили консултация за дете в риск. 54 касаят различни форми насилие над дете, като най-много се отнасят за неглижиране при отглеждането му. Наблюдава се повече от двойно увеличение на консултациите заради нарушаване на режим на лични контакти с дете от страна на единия от родителите, въпреки наличието на влязло в сила съдебно решение. За първите три месеца на 2022 г. те са 28, като броят на потърсилите съвет по темата за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. са 65.
 „С тревога приемам всеки сигнал, свързан с опасност за дете. Когато всички анализи показват, че дадено явление се превръща в тревожна тенденция, решенията трябва да се търсят със създаването на механизми по проблема. След извършена проверка по наболялата тема „Работа по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти“ и обобщаване на резултатите, сформирах междуинституционална работна група, за обсъждане и предлагане на мерки за подобряване на работата по тези случаи. Работната група се ръководи от директора на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”, и включва представители на всички компетентни институции. Тя е в пълен синхрон с работилата група и към Министерство на правосъдието, за да може в добра координация между институциите да се набележат точните и адекватни действия“, коментира д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.
549 са новите сигнали постъпили в Държавната агенция за закрила на детето през второто тримесечие на годината. Отново най-много от тях – 114 са за упражнено насилие над дете. В много голяма част от жалбите подателите сигнализират за повече от един вид насилие. 21 от сигналите са за инциденти с деца. 7 касаят ранното съжителство. В 9 от сигналите става въпрос за отпадане от образователната система. И при постъпилите сигнали се наблюдава висок брой по темата за нарушен режим на лични контакти и за спор по отношение на родителските права – 29.