НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „30 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ И ИДЕИТЕ НА КОРЧАК ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“

29.10.2021г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в откриването на научно-практическа конференция с международно участие на тема: „30 години Конвенция за правата на детето в България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“. Събитието се организира съвместно от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ДАЗД, Полския институт – София и Фондация „Приятели на Корчак“.

„Отговорността за децата е споделена отговорност от всички нас – родители, близки, граждани, професионалисти, институции и организации. Затова е изключително важно да умеем да си сътрудничим и да работим заедно. Това е единственият път към осигуряването на едно по-добро, по-сигурно, предвидимо и безопасно бъдеще за развитието на деца ни.“, подчерта в приветствието си председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

По време на конференцията д-р Лилова представи доклад на тема: „Предизвикателствата в политиките за децата в първата у нас ,,Бяла книга за детето”. Изданието на „Бяла книга за детето“ на ДАЗД е повод за равносметка и дискусия по въпросите, които в най-голяма степен засягат живота на децата в България и тяхното детство. Документът подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на темата за подкрепата, развитието и благосъстоянието на детето в България. В Бялата книга е анализиран натрупания опит в последните 10 години по различни теми. Представени са и данни от Национално представително проучване от интервюирани над 1000 граждани и родители. Резултатите от него сочат, че преобладаващото обществено мнение е с недостатъчно висока удовлетвореност от политиките за децата у нас. Поместените мнения и на деца-членове на Съвета на децата към ДАЗД, от своя страна показват, че най-важното за тях е  да бъдат чути и мнението им да се взема предвид по въпроси, които ги касаят.

Във форума участва и Диян Калайджиев – председател на Съвета на децата, който представи детското участие във вземането на решения, свързани с образованието. Той представи дейността на детския съвет, като консултативен орган към ДАЗД и участието му в изготвяне на предложения и становища, свързани с образованието. Акцентът в презентацията бе поставен на проведена през 2020 г. среща на членове на Съвета с министъра на образованието и науката, на която те представиха становище на децата за провеждането на учебната година в условията на COVID-19.

Част от членовете на Съвета на децата участват и в проекта „Европейска гаранция за детето“ в дейността: „Деца изследователи“. представителите на децата и младежите у нас участват и в консултациите, свързани с изготвянето на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027 г. „Децата очакват повече подкрепа от институциите, родителите и всички възрастни, които вземат участие в техния живот“, посочи Диян.

Останалите теми, по които участниците дискутираха бяха свързани със съвременните проблеми и перспективите по отношение правата на детето, включително и на тези от уязвимите групи. Представиха се и съвременни аспекти на практиката за отглеждане и образование на децата в детската градина и училище. По време на конференцията бе споделен международен опит и добри практики от  Полша, Чешка република и Русия.

По време на дискусия д-р Лилова отговори на редица въпроси, зададени към нея от участниците, относно препоръките на Комитета на ООН за правата на детето към България, необходимостта от национален стратегически документ за правата на децата, осигуряване на достъп до качествено образование за всички деца в условията на пандемия и познаването на правата на децата от обществото.

„Изключително важно е да постигнем съгласие относно правата на децата в България.“ – отправи своя призив д-р Лилова.