Националната телефонна линия за деца 116 111 е в готовност да окаже подкрепа и помощ на украинските деца и граждани

Националната телефонна линия за деца 116 111 е в готовност да окаже подкрепа и помощ на украинските деца и граждани

04.03.2022г.

Националната телефонна линия за деца с хармонизиран европейски номер 116 111 на ДАЗД е на разположение безплатно и денонощно за всички граждани, включително пристигащите от Украйна у нас. Линията е част Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International и си сътрудничи с линиите в 140 държави. Хармонизираният номер 116 111 е добре познат на децата и гражданите на Украйна, което ще улесни връзката и с българските консултанти.
Въпреки че са евакуирани от Киев, консултантите от Украинската телефонна линия за деца 116 111 продължават да осигуряват психологическа подкрепа на децата, като само за един ден са получили повече от 200 съобщения от деца от различни региони на Украйна. Децата споделят, че се страхуват от експлозии и стрелби, както и се притесняват за живота си. Това стана ясно по време на спешно свикана извънредна среща на европейските телефонни линии за деца.
По време на заседанието стана ясно, че Глобалната мрежа за телефонни линии за деца е в търсене на технологично решение, за да може обажданията, на които украинската телефонна линия не успява да отговори, да бъдат прехвърляни на партниращите детски линии в други държави, включително и на българската.
ДАЗД има споразумение за сътрудничество със спешния телефон 112. Линията 116 111 е бърза връзка с отделите за закрила на детето по места в страната. Гражданите се обслужват според техните конкретни нужди и запитванията могат да бъдат насочвани и подпомогнати по компетентен начин в техния конкретен случай – с районните полицейски управления, общини, регионалните управления на образованието, социални услуги и други. При необходимост това е лесен начин и за подаване на сигнал за дете, което се намира в риск за здравето и живота си. На телефон 116 111 гражданите на Украйна могат да получат информация за лицензираните услуги за деца на територията на страната ни.
От мобилен телефон през интернет страницата на Националната телефонна линия за деца 116 111 може с бърза връзка с едно кликване да се свържат с консултантите на линията: https://www.116111.bg.
 „За Държавната агенция за закрила на детето е от първостепенна важност всяко дете на територията на страната ни, независимо неговият произход, да бъде в защитена и сигурна среда за живот. Отговорност на всички нас е да гарантираме основните права на децата, независимо къде са настанени и в каква ситуация се намират в този момент. Психолозите на 116 111 са на разположение 24 часа, седем дни в седмицата и напълно безплатно всеки може да потърси психологическа помощ и подкрепа от тях“, заяви председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.
Д-р Елеонора Лилова припомни и, че всички деца на територията на България се ползват с еднакви права, а именно: основни базови потребности – храна и подходящо място за живеене; образование – включване в образователната система на България; социални услуги, психологическо консултиране; информиране за правата и възможностите им в България, съобразено с възрастта и развитието на всяко дете; закрила от дискриминация и спазване на най-добрия им интерес.
„Кризата в Украйна и ескалацията на военните действия предизвикаха хиляди украински граждани, да потърсят безопасност от конфликта и в Република България. Най-застрашени сред тях са именно децата. Държавната агенция за закрила на детето отстоява виждането, че всяко дете е висша ценност, затова сега повече от всякога е нужно институциите, организациите и цялото гражданско общество да обединим усилията си, за да гарантираме сигурна и здравословна среда за всички деца на територията на България“, допълни още д-р Лилова.