Националният съвет за закрила на детето проведе свое редовно заседание

Националният съвет за закрила на детето проведе свое редовно заседание

13.12.2023г.

Днес, 13 декември, Националния съвет за закрила на детето проведе редовното си 49-то заседание. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова, която председателства Съвета запозна членовете му с подготовката на България за  представянето на VI-ти и VII-ми консолидирани периодични доклади по прилагането на Конвенцията за правата на детето, което ще се проведе в средата на месец януари 2024 г. в гр. Женева. По време на заседанието беше обсъдена и работата по изготвяне на Проект на Национална стратегия за детето 2024 – 2030 г.
„Фокусът е върху благосъстоянието на детето в контекста на семейните политики. Заложените приоритети е предвидено да отговорят на очакването на редица заинтересовани страни, които имат важно участие в детското благосъстояние, с много по-ясна ангажираност на държавата в подкрепа на семейството“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Членовете на Националния съвет за закрила на детето приеха и промени в Правилника за структурата,  организацията и дейността му, както и годишната програма на Съвета за 2024. Юбилейното 50-то заседание на НСЗД е предвидено за месец февруари 2024 г.