Отбелязваме 34 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Отбелязваме 34 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

20.11.2023г.

Днес, 20 ноември, отбелязваме 34 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. С този акт се дава важно обещание на децата – да се направи всичко, за да се гарантират и защитават техните права, да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути и да имат шанс за развитие, за да достигнат пълния си потенциал. Конвенцията е приета от 196 държави в цял свят. В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.
„Спазването правата на децата, гарантирането на тяхната безопасност и благополучие трябва да са най-висшата цел на всяко едно развито общество. От всички нас зависи да бъдем отговорни и да дадем добрия пример на децата ни, така че да им осигурим възможност за най-добра реализация и бъдеще. За Държавната агенция за закрила на детето датата 20 ноември е изключително важна, защото не само аз като председател, но и целият екип на Агенцията сме убедени, че детското включване, умението да чуем истински децата са крайно необходими, за да намерим правилните решения на всички предизвикателства пред нас“, заяви д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Дни преди отбелязването на 34 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, д-р Теодора Иванова взе участие в пленарно заседание на Управителния комитет по правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа.
Основна тема на заседанието беше изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027 г.).
По време на форума делегатите прегледаха изпълнението на препоръка относно политическите насоки на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие, включително разработване на примерни подходи за превенция, като участниците в заседанието обмениха опит и добри практики.
Сред другите теми на заседанието бяха проучване на достъпа на децата до качествени грижи за психичното здраве; защита и гарантиране правата и висшите интереси на детето в контекста на раздяла на родителите или в производствата за предоставяне на грижи и др.