Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри дискусия посветена на Международния ден за безопасен интернет

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри дискусия посветена на Международния ден за безопасен интернет

08.02.2022г.

На 8 февруари над 140 държави, от всички континенти, включително и България, отбелязват международния Ден за безопасен интернет. Страната ни се включва с различни събития в отбелязването му за 19-ти път.

Опасностите в онлайн пространството за децата не са по-малки, отколкото в реалния свят – дори напротив. Наша задача и отговорност е като родители и професионалисти да се погрижим децата да имат приятни, а не стресиращи изживявания в мрежата. Телефоните, таблетите и компютрите не са вредни сами по себе си и не бива да лишаваме децата от тях, но трябва да им разясним правилата, така че и те, и ние да сме спокойни в мрежата. Децата често казват, че ако знаят какво може да им се случи, или ако знаят как да се предпазят от различни беди, биха помагали и на други деца, защото често първо си споделят помежду си“, така председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри дискусия, с която беше отбелязан Международния ден за безопасен интернет.

Събитието, посветено на Международния ден за безопасен интернет и организирано от Асоциация Родители“, премина в три основни дискусионни панела: онлайн насилието, дезинформацията в интернет и онлайн игрите, които са определени от членовете на Младежкия панел към Центъра за безопасен интернет. Участие в тях взеха експерти и представители на различни държавни институции, ИТ компании и неправителствени организации. Какво ги притеснява в онлайн пространството и как да бъдат предпазени децата споделиха и членове на Съвета на децата към председателят на ДАЗД и Алумни клуба към него.

Пред участниците в събитието Д-р Елеонора Лилова подчерта, че е изключително важно децата да бъдат на научени на медийна и дигитална грамотност. „И не само те – ние възрастните също имаме нужда постоянно да се информираме за новите течения в нета, за да може да говорим с децата си, да спечелим доверието ни, така че да ни послушат. Крайно наложително е всички ние – родители и най-вече училището да станем неразделни партньори, защото ние сме хората които трябва да изградим в децата нетърпимост към опасностите за тях в мрежата, но и от друга да разберат, че кибертормоза, който често сами между тях си си причиняват, не е нормален и нанася големи вреди“, допълни д-р Лилова.

Председателят на ДАЗД обясни, че често по-големите деца са застрашени от злонамерени предложения на много по-възрастни хора, които се представят с фалшива самоличност, а за по-малките деца съществува риск от пристрастяване към различни платформи за забавления и игри. Пандемията Covid-19 допълнително допринася за това децата да прекарват повече време в интернет, да общуват онлайн и да създават приятелства с непознати хора. Това води до различни рискове – от това да разкрият лична информация пред лица, които реално не познават, но се представят за връстници или да изградят фалшиви приятелства.

Опасностите се увеличават постоянно и днес в кибер пространството има платформи за достъп на материали със сексуално малтретиране на деца, това са мрежи, които позволяват анонимен достъп. Някои от платформите са ориентиране към печалба и излъчва на живо пред камера по искане на клиенти. Все повече деца ползват смартустройства и това увеличава възможността за производството на собствено генериран неприличен материал. Такива материали, първоначално споделени с невинни намерения, често намират път до „колекционери“, които често продължават да експлоатират жертвата чрез изнудване.

„Като член на Обществения съвет за безопасен интернет към Националният Център за безопасен интернет, споделям, че всички членове на Съвета, родителите, учителите, гражданите имаме обща мисия – да направим интернет по-безопасна и развиваща среда за непълнолетните потребители. Към Българския център за безопасен интернет функционира активно Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет. Всеки възрастен или непълнолетен потребител може лесно да подаде сигнал на сайта http://www.safenet.bg.“, както и на Националната линия за деца 111 116, където всеки, който има нужда – дете или възрастен може да получи консултация или да подаде сигнал.

Д-р Елеонора Лилова отчете, че обажданията на Линията за деца, които касаят онлайн тормоз се увеличават. Децата, споделят за публикувани техни компрометиращи снимки, които се разпространяват в социалните мрежи, най-често споделени от техни връстници, с които са влезли в конфликт. При подобни консултации, децата се информират за рисковете при употребата на интернет, както и правилата за безопасното му използване. В зависимост от споделената информация, лицата биват насочвани към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Националния център за безопасен интернет, отдел „Закрила на детето” по местоживеене.

Убедена съм, че с добри примери показвани от родителите, близките, значимите възрастни за едно дете, учителите и обществото като цяло, както и усилията на всички ни заедно може да помогне за предотвратяването на рисковете за децата в мрежата. Искрено вярвам, че с изведените препоръки от днешното събитие за отбелязване на международния ден за безопасен интернет, заедно ще отстояваме правата на децата и постигаме повече занапред”, допълни председателят на ДАЗД.

Обнадеждаващо е, че като цяло политиката за киберсигурност в условията на цифровата трансформация през настоящото десетилетие е един от основните приоритети на Република България, каза още д-р Елеонора Лилова и допълни, че В Националната програма за развитие на България 2030 са определени три стратегически цели, за чието изпълнение са групирани правителствени намерения в пет области на развитие, една от които е Дигитализацията. Предвижда се да бъдат предприети мерки за въвеждане на учебни програми, съобразени с дигиталната трансформация на образованието, за осигуряване на достъп до дигитално учебно съдържание и електронни учебници с добавена реалност, както и за свързване на дигиталните умения с гражданската грамотност, с киберсигурността и с дигиталната етика. Ще се насърчават инициативи за достъпно цифрово образование и подобряване на цифровите компетентности, стана ясно още от изказването на председателя на ДАЗД.