Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до Дирекция "Социално подпомагане"–Варна, във връзка със сексуалните действия на полицаи с непълнолетна

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до Дирекция "Социално подпомагане"–Варна, във връзка със сексуалните действия на полицаи с непълнолетна

16.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до директора на Дирекция „Социална подпомагане” – гр. Варна

Писмото съдържа указание да бъде проучен случаят с извършените сексуални действия с непълнолетно момиче от двама служители на Областната дирекция на МВР – гр. Разград.

Посочва се и необходимостта от предприемане на действия за оказване на психологическа помощ на пострадалото момиче.