Председателят на ДАЗД изпрати писмо до кмета на община Завет във връзка със смъртта на дете, разкъсано от куче

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до кмета на община Завет във връзка със смъртта на дете, разкъсано от куче

20.10.2009г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев във връзка със смъртта на 5-годишно момиченце.

Трагичният инцидент се случи на 19 октомври т.г. в с. Сушево, когато куче нападнало детето пред местната хлебарница, нахапало го и на път за болницата момиченцето починало.

"Необходимо е да проучите случая и да предприемете мерки с цел запазване сигурността и живота на децата в населеното място. Моля, да ме информирате за предприетите от Вас мерки по компетентност.", пише г-жа Шабани до кмета на община Завет.