Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в седмото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в седмото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа

30.03.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в седмото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в качеството си на представител на България. Заседанието се проведе в гр. Рейкявик.
Създаден през 2020 г., Управителният комитет за правата на детето (CDENF) е междуправителственият орган на Съвета на Европа, отговорен за дейностите по определяне на стандарти в областта на правата на детето.
В рамките на заседанието се обсъди актуализиран работен план за дейностите на Комитета и изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022–2027). Делегатите преразгледаха стратегическите решения, които трябва да бъдат взети, по-специално на и след 4-тата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на Съвет на Европа, която ще се проведе в гр. Рейкявик на 16 и 17 май 2023 г.
Във връзка със стратегическа цел „Свобода от насилие за всички деца“ се прие ревизирания Проект на препоръка и обяснителен меморандум, който да бъде представен на Комитета на министрите на държавите-членки с насоки за укрепване и надграждане на системите за докладване на насилие над деца.
Членовете на Комитета се запознаха и с доклад за правата на децата и изкуствения интелект, като част от стратегическа цел „Достъп и безопасно използване на технологиите за всички деца“. Част от дневния ред на седмото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето беше и обсъждането на изследването по райони на достъпа на децата до качествени грижи за психичното здраве, което е част от цел „Равни възможности и социално включване за всички деца“.
Във връзка със стратегическа цел „Подходящо правосъдие за всички деца“ членовете на Комитета дискутираха Проект на препоръки относно правата и висшия интерес на детето при родителска раздяла.
По отношение на стратегическа цел „Правата на децата в кризисна и извънредна ситуация“ беше представен доклад за изпълнението на Препоръка на Съвета на Европа относно ефективното настойничество на непридружени и разделени деца в контекста на миграцията.
Участниците в пленарното заседание акцентираха и върху разработването на  Ръководство за добри практики относно участието на децата в процесите на вземане на решения относно въпроси, свързани с тяхното здраве, което е част от препоръките в стратегическа цел „Даване на глас на всяко дете“.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова е част от членовете на Комитета, които бяха поканени и за участие в конференция организирана от Съвета на Европа и исландското Президентство на Комитета на министри на Съвета на Европа на тема „Инвестиране в децата. Ключът към просперитета“. Събитието е по повод приетият от исландският парламент Закон за интегриране на услугите в интерес на просперитета на децата (Закон за просперитета), който е в сила от 1 януари 2022 г. Анализ извършен от исландското правителство показва, че увеличаването на инвестициите в интегрирането на услугите и ранната подкрепа за децата в Исландия би имало значителни положителни ефекти върху държавния бюджет на страната им. Форумът с представителите на високо равнище от държавите Исландия, Латвия и Организацията на обединените нации (ООН) има за цел обсъждане на икономическите и социалните ползи от инвестирането в благосъстоянието и просперитета на децата.