Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с правителствена  делегация от Туркменистан

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с правителствена делегация от Туркменистан

04.04.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова се срещна с правителствена делегация от Туркменистан. Срещата е част от учебно посещение на държавни служители от Туркменистан в Република България. В нея участваха и представители на фондация „За нашите деца“ и УНИЦЕФ.
Екипът на ДАЗД представи опита на страната ни в деинституционализацията и в разработването на социални услуги в общността. Д-р Иванова запозна гостите с функциите и дейностите на Държавната агенция за закрила на детето и с компетенциите на органите по закрила на детето.
„Държавната агенция за закрила на детето е създадена преди повече от 22 години. Дейността ни е насочена към разработване на политики за всички деца и семейства в Република България. Агенцията координира институции и организации, работещи в областта на детските политики, извършва мониторинг и контрол за спазване правата на детето и ръководи работата на Националния съвет за закрила на детето. Политиките за децата, социалните услуги и документи свързани с децата в България се базират на Закона за закрила на детето и на Конвенцията на ООН за правата на детето, която страната ни ратифицира през 1991 г. “, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.