Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и членове на Съвета на децата взеха участие в Заключително събитие на фаза III от подготвителното действие за Европейска гаранция за децата

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и членове на Съвета на децата взеха участие в Заключително събитие на фаза III от подготвителното действие за Европейска гаранция за децата

21.04.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и Ивайла Касърова, заместник-председател на Агенцията присъстваха на Заключително събитие на фаза III от подготвителното действие за Европейска гаранция за децата. То се организира съвместно от правителството на Република България, Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия (ECARO) и Европейската комисия. В откриването на форума участие взе председателят на Съвета на децата Емили Караколева.
„Ние от Съвета на децата към председателя на ДАЗД представляваме гласа на децата от всички области в България. Участваме активно при създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата, включваме се в различни кампании и инициативи, популяризираме на местно ниво детското участие, за да се чува и взема предвид повече мнението и гласа ни“, каза по време на откриването Емили Караколева.
Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на ДАЗД и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като основната му цел е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения, обясни още тя и допълни, че членовете на детския съвет са дали своите предложения по Плана за действие в изпълнение на Препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030).
Емили Караколева и Християна Страхилова, летописец на Съвета на децата са участници и в детския панел на конференцията. По време на неговите сесии заедно с децата от пилотните държави по прилагането на Гаранцията, обсъдиха как да я направят подходяща и работеща за децата, така че всички те да имат достъп до качествено образование, здравеопазване и среда и условия, в които да могат пълноценно да се развият.
„Гаранцията за детето“ е резолюция на Европейския съюз от 2015, с която се отправя призив към държавите членки да въведат политики, така че всяко дете, живеещо в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, като част от европейски интегриран план за борба с детската бедност и препоръча на всички деца да се предостави достъп до качествени услуги в този изключително важен етап от тяхното развитие. Европейската комисия финансира пилотното прилагане на Гаранцията за детето с подкрепата на УНИЦЕФ в 7 държави-членки: България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия. В България пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора. Членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД активно участват на местно ниво в реализирането на Гаранцията.