Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 95-та сесия на Комитета за правата на детето

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 95-та сесия на Комитета за правата на детето

19.01.2024г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в 95-та сесия на Комитета за правата на детето, която се проведе на 17 и 18 януари в гр.Женева.
Българската делегация, ръководена от министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, представи VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето. Страната ни ратифицира през 1991 г. Конвенция на ООН за правата на детето.
През двата дни на сесията българската делегация отговори на въпросите на членовете на Комитета на ООН по правата на децата и ги запозна подробно с напредъка и предизвикателствата пред България, свързани с прилагането на Конвенцията за правата на детето.
По време на защитата д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, представи напредъка по темите, свързани с координацията между отговорните институции в областта на правата на детето, както и по изграждането на национална система за събиране на данни. Засегнати бяха и въпроси за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.
След приключването на представянето и защитата на VI и VII консолидиран периодичен доклад на Република България по Конвенцията на ООН за правата на детето, се очаква Комитета да излезе с нови препоръки към България, които да бъдат изпълнени.