Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе първото си заседание за тази година

Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе първото си заседание за тази година

04.03.2024г.

Над 30 деца от всички области в страната, включително представители на уязвими групи, дискутираха важни за тях и бъдещето им развитие теми  и дадоха своите предложения за приоритетите, които да залегнат в предстоящите стратегически документи, свързани с политиките за деца.
„За Държавната агенция за закрила на детето е изключително важно да се чува детския глас, при изготвянето на всеки един документ, който касае бъдещето им. Детското включване е нещо, което ние възрастните дължим на децата си и ДАЗД полага всички усилия в тази насока, защото сме сигурни, че само заедно ще надградим и разработим още по-добри политики за пълноценното развитие на всяко дете“, каза по време на заседанието д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Адекватно кариерно консултиране за учениците, по-достъпни цени на униформите за училище, повече практика по професионалните специалности, външни лектори от успешни бизнеси и безплатни пробни матури, са малка част от исканията на децата.
Членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който е единствения детски консултативен орган в страната, се обединиха и около мнението, че не се обръща достатъчно внимание на психичното здраве на децата, затова според тях е необходимо да има много повече, но и добре подготвени психолози в училищата.
Друга част от предложенията им са и ваучери, които да се използват за дрехи и храна за деца в нужда, вместо директни финансови помощи. И още: безплатни лекарства за всички деца, повече и по-добра здравна профилактика още от бременността, обучение на децата, така че от най-ранна възраст да имат хигиенни навици и здравословна храна в учебните заведения.
По думите на децата сериозно внимание трябва да се обърне и на възможностите за уплътняване на свободното им време, затова е според тях е изключително важно всеки град да има младежки център, както и обособени места, така че да имат къде не само да играят, но и да поговорят по между си спокойно. Възможност за повече спорт и култура за децата и подрастващите, също са сред желанията на членовете на Съвета.
По време на заседанието децата от Съвета дискутираха с експерти от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и друга важна за тях тема – как да бъдат опазени всички участници в движението и да намалеят жертвите на пътни произшествия. Децата споделиха мнението си, че както шофьорите, така и пешеходците трябва да са по-внимателни, да не се използват разсейващи устройства, докато участваме в движението и категорично справяне с проблема с шофирането след употреба на алкохол или наркотични вещества. Членовете на Съвета ще изготвят своите предложения как информация и съвети за отговорно поведение на участниците в движението, да достигнат до повече деца и ще обсъдят реализацията им с експертите от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”.