Съветът на Европа поставя акцент върху спазването правата на децата по време на криза и извънредни ситуации

Съветът на Европа поставя акцент върху спазването правата на децата по време на криза и извънредни ситуации

13.04.2022г.

От шести до осми април 2022 г. в гр. Рим се проведе конференция на високо равнище под надслов „Отвъд хоризонта: нова ера за правата на детето“. Форумът представи официално и даде символично началото на нов Стратегически документ на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027.
Три дни високопоставени представители на държавите членки, международни организации, гражданското общество и най-младите делегати от детските съвети в шест страни членки на Съвета обсъдиха вижданията си за закрила на децата и спазване на правата им. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова представи България, като заедно с нея гласа на българските деца в конференцията на високо равнище бе представен от Виктория Данова, член на Съвета на децата към председателя на ДАЗД.
Приоритетите в този Стратегически документ са: превенция на насилието за всички деца; равни възможности и социално включване за всички деца; достъп до и безопасно използване на технологиите за всички деца; правосъдие, подходящо за всички деца; да се даде глас на всяко дете. Новият приоритет, който за първи път намира място в Стратегически документ е спазване правата на децата по време на криза и извънредни ситуации.
Документът е първият, при изготвянето на който, се взима предвид мнението на децата. За целта през 2021 г. в десет от страните членки на Съвета се проведоха множество консултации с детските консултативни органи. България беше избрана за една от тях заедно с Франция, Словакия, Финландия, Гърция, Италия, Испания, Португалия, Черна гора и Белгия.
Членовете на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето се включиха активно в този процес. Реализираха се редица срещи и обсъждания, като предложенията и исканията на децата бяха предоставени на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа, за да бъдат включени в документа.
„Изключително съм щастлива, че този толкова важен Стратегически беше изготвен с активното участие на децата. Вярвам, че само заедно с децата ни, ще намерим правилните и работещи решения за тях. За мен беше удоволствие и няма да скрия, че с гордост следях колко мотивирани да участват, да поемат ангажимент и да бъдат полезни са членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Благодарение на разбирането ни, че децата трябва да са в центъра на всеки стратегически документ, който ги касае и десетките консултации, които проведохме с децата от Съвета, препоръките на българските деца е отразено в Стратегията и съм убедена, че това е началото на края на неглижирането на детското мнение“, това заяви д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.
По време на тридневната конференция десет представители на детските Съвети от пет страни членки на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа участваха в редица дискусии, за да предадат на възрастните, от които зависят решенията, какво точно вълнува подрастващите, какво ги притеснява и какво смятат, че трябва да се промени. Всяко едно от децата представиха пред останалите делегати обобщение на резултатите от проведените по време на изготвянето на Документа консултации в тяхната държава.
Виктория Данова заедно с връстниците си от Италия и Испания участваха в сесия, в която очертаха предизвикателствата пред тях и разказаха какво е да си дете през 2022 г.
„Очакванията към нас – децата са все по-големи, но когато поискаме да кажем нещо на възрастните, почти никога не ни приемат сериозно“,  каза Виктория по време на конференцията на високо равнище. Тя обърна внимание и на факта, че технологиите и интернет дават все повече възможности, но в същото време крият и опасности и трябва да се постигне сигурност и безопасност за децата в онлайн среда.
Децата проведоха срещи с г-н Роберт Спано, председател на Европейския съд по правата на човека, както и с членове на италианското правителство и представители на политическите органи и обществени организации с водеща роля за спазване правата на децата.
В края на форума младите делегати излязоха с препоръки, които да намерят място в дневния ред на политиките във всички страни и в Стратегическият документ на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027. Сред тях са отделяне на повече средства за образование, създаване на международна платформа за детски консултации, създаване на Европейски съвет на децата, преодоляване на разликата в бедността в различните държави, както и повече информация, образование и стратегии за приемане на действия срещу измененията в климата, достъп до психологическа подкрепа и повече сигурност онлайн.
Конференция на високо равнище под надслов  „Отвъд хоризонта: нова ера за правата на детето“ започна с едноминутно мълчание в памет на децата, загинали при военните действия в Украйна.
Форумът на високо ниво беше открит от г-н Марио Драги, министър-председател на Италия Участие взеха г-н Тини Кокс, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, г-н Линдерт Вербик, председател на Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, г-н Роберт Спано, председател на Европейския съд по правата на човека, г-жа Дуня Миятович, комисар по правата на човека в Съвета на Европа, г-жа Мария Костопоулу, председател на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа.