Утвърден е Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Утвърден е Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

30.01.2023г.

Във връзка със зачестилите в последните години родителски конфликти, в следствие на които се стига до нарушаване правото на детето на контакт с единия родител или отчуждаване на дете от родител, под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с министерствата на труда и социалната политика, вътрешните работи, образованието и науката, правосъдието, здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в България, и Главния прокурор на България, се изработи Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти.
„За Държавната агенция за закрила на детето утвърждаването на този Механизъм е изключително важно. Има ситуации, когато възрастните губим вярната посока в отношенията помежду си и това рефлектира върху децата, които често изпитват вина за случващото се, което води до редица негативни последствия за тях. Обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 показват нуждата от подкрепа не само за децата, но и за родителите. Затова апелирахме към компетентните институции да утвърдим такъв Механизъм, който вече е факт“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Направените от ДАЗД анализи сочат, че в по-ранен етап е възможно да бъдат предприети действия за разрешаване на възникналите проблеми чрез посредничество между двамата родители, за да се постигне съгласие за начина за отглеждане на детето. В Механизма е обърнато внимание на засилената работа едновременно с двамата родители, освен в случаите на издадена ограничителна заповед по ЗЗДН. Предвидени са семейни конференции с участието на родителите, детето, разширеното семейство и медиатор.
В Механизма ясно са разписани действията, които би следвало всяка институция да предприеме при наличие на родителски конфликт, така че да се стигне до най-доброто решение за детето и близките му, като се работи при взаимна информираност и мултидисциплинарен подход на национално и местно ниво.