Ученици, родители и учители от столичното 140 средно училище „Иван Богоров“ се запознаха с дейността на чат приложението към Националната телефонна линия за деца 116111

Ученици, родители и учители от столичното 140 средно училище „Иван Богоров“ се запознаха с дейността на чат приложението към Националната телефонна линия за деца 116111

21.12.2023г.

Как функционира Националната телефонна линия за деца 116111 на Държавната агенция за закрила на детето и чат приложението към нея дискутираха с представители на Агенцията ученици от четвърти до осми клас, родители и учители от столичното 140 средно училище „Иван Богоров“.
Най-много от въпросите на децата обичайно бяха свързани с това какви най-често са темите за разговор на НТЛД 116111 и чат приложението, повече момичета или момчета се обаждат, какво се случва, ако се свържеш с консултантите.
Милена Дянкова, директор на дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация в ДАЗД и Георги Иванов, психолог и държавен експерт в Агенцията разказаха на децата, родителите, и преподавателите им реални истории от обаждания, както на Линията, така и в чат приложението към нея, като подчертаха, че за децата е изключително важно да споделят всичко с близките си и с учителите си, но и да знаят, че винаги по всяка тема, могат да се свържат и с консултантите на НТЛД 116111 чат приложението, което е достъпно през официалната интернет страница на Линията – www.116111.bg
Националната телефонна линия за деца 116111 на ДАЗД е на разположение на децата и възрастните, които полагат грижи за тях 24 часа, седем дни в седмицата, анонимно и безплатно. Чат приложението към момента е активно  всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч., също напълно анонимно и безплатно, обясниха представителите на ДАЗД и допълниха, че често и възрастните се нуждаят от консултация и съвет. НТЛД 116111 е и един от най-бързите начини за подаване на сигнал за дете в риск.