Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Отбелязваме Международния ден на телефонни…

Днес, 17 май, отбелязваме Международния ден на телефонните линии за деца. Той се чества от 2007 г. по инициатива на Глобалната мрежа телефонни линии за деца (СНI), официално признато от Комитета на ООН по правата на децата. Държавната агенция за…
17.05.2024г.

Председателят на Държавната агенция за зак…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова участва в откриването на „Сигурна зона“ за непридружени деца в най-големия приемателен център в страната в гр. Харманли. Това е третата такава „Сигурна зона“ в България.…
16.05.2024г.

Председателят на Държавната агенция за зак…

Председателят на Държавната агенция за закрила на дете д-р Теодора Иванова посети социалната услуга „Зона ЗаКрила“ в гр. Шумен, след което взе участие в откриването на кръгла маса на тема „Зона ЗаКрила – високоспециализирана услуга на областно ниво…
15.05.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето пр…

Ученици от 5 до 10 клас от градовете Петрич и Благоевград се запознаха с дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на децата и чат приложението към Линията. НТЛД 116 111 на ДАЗД е на разположение на…
14.05.2024г.

Държавна агенция за закрила на детето отно…

Във връзка със стартиращата предизборна кампания за избор на народни представители в 50-то Обикновено народно събрание на Република България и членове на Европейския парламент, Държавната агенция за закрила на детето отново апелира към лидерите на…
10.05.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето об…

Държавната агенция за закрила на детето обявява национален детски конкурс за изработване на лого на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея. Участие в него може да вземе всяко дете на възраст от 11 до 16 години.…
08.05.2024г.

Държавната агенция за закрила на детето се…

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира във връзка с медийни публикации за насилие над дете в детски образователен център в гр. Пловдив. В ДАЗД не е подаван сигнал, свързан с цитирания в медиите детски образователен център. След…
23.04.2024г.

Емили Караколева от Съвета на децата към п…

Емили Караколева, председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето взе участие в младежка дискусия „Образование и действия за климата“, организирана по инициатива на УНИЦЕФ България в партньорство с…
22.04.2024г.

Над 300 деца в градовете Пловдив и Пазардж…

Как функционира Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, кой отговаря на чат приложението към нея, какви са най-честите въпроси, които задават децата и възрастните на консултантите на телефона и в…
18.04.2024г.

Заместник-председaтелят на Държавната аген…

Заместник-председaтелят на Държавната агенция за закрила на детето Ивайла Касърова и държавният експерт в агенцията Георги Иванов взеха участие във форум за борба с кибертормоза на деца в СУ „Христо Ботев“, гр. Септември. „Темата за кибертормоза e…
16.04.2024г.

Близо шест хиляди и триста са обажданията…

 Близо 6300 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето за първото тримесечие на 2024 г. Данните показват, че в първите месеци на годината, в сравнение с последното тримесечие на 2023,…
07.04.2024г.

Информация за проверките на лицата на вътр…

Във връзка с Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и Румъния и след премахването от 31 март 2024 г. на проверките на лица на…
02.04.2024г.