Покана за участие в процедура за избор на…

Във връзка с изтичането на мандата на членовете на Националния съвет за закрила на детето от квотата на неправителствените организации и в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД, председателят на Държавната…
15.07.2022г.

Д-р Елеонора Лилова: Децата много добре зн…

Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе редовно заседание в гр. Царево. Три дни 28 члена на Съвета от страната обсъждаха с д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и експерти на Агенцията, актуални…
05.07.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето ор…

Правата на децата в дигитална среда и отговорности на професионалистите, предизвикателства пред педагогическите специалисти за реализиране на работа в дигиталната среда са само част от темите на майсторски клас „Иновации и отговорности в дигиталния…
14.06.2022г.

Д-р Елеонора Лилова: Децата са по-доброто…

„Детските усмивки, спокойното и безгрижното детство и условията за по-добро развитие на децата са нещата, които всички ние – порасналите деца, е нужно да си припомняме всеки ден. Децата ще бъдат по-доброто наше бъдеще, но на всеки от нас е…
03.06.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето ор…

„Нека всеки ден да е ден на детето“ под този надслов Държавната агенция за закрила на детето в партньорство със столична община организира грандиозен празник за децата по повод 1 юни. Началото бе дадено с атрактивно шествие на деца по централните…
01.06.2022г.

Работна група разработва Методически указа…

Държавната агенция за закрила на детето сформира междуведомствена работна група за разработване на Методически указания до дирекциите „Социално подпомагане“ за вписването в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно…
23.05.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето пр…

Как взаимодействат институциите при работа с деца, въвлечени в родителски конфликти проверява Държавната агенция за закрила на детето. Причината за плановата инспекция в различни обекти на територията на избрани общини е тревожната тенденция за…
20.05.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето за…

Държавната агенция за закрила на детето започва проверка спазват ли се правата на децата, търсещи международна закрила у нас в регистрационно-приемателните центрове, в които се настаняват. Проверките ще продължат два месеца. При наблюдението и…
16.05.2022г.

Становище на Държавната агенция за закрила…

По повод зачестили публикации в печатни и електронни медии, както и постъпил сигнал в ДАЗД, относно предстоящо събитие София прайд, организирано от доброволчески комитет от физически и юридически лица и подкрепящо хора с различна сексуална…
13.05.2022г.

Държавната агенция за закрила на детето пр…

Какви са преобладаващите форми на насилие върху деца, станали причина за предприемане на мярка за закрила и настаняване в социална услуга и осигурена ли е  защитена среда за потребителите, жертви на насилие, трафик или друга форма на експлоатация…
13.05.2022г.

Д-р Елеонора Лилова участва в откриването…

  Д-р Елеонора Лилова участва в официалното откриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра. Председателят на ДАЗД разгледа новите социални услуги и се запозна със…
21.04.2022г.

Д-р Елеонора Лилова: Превенцията на киберт…

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова приветства участниците в конференция „Не на кибернасилието срещу жени и деца“, организирана от Зонта Интернешенъл под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на…
15.04.2022г.