30.10.2018г.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова посетиха центровете за настаняване от семеен тип „Сияние“ в град Кюстендил. Те бяха придружени от  кмета на Община… още
29.10.2018г.
Мерки за насърчаване на отговорното родителство, за осигуряване на сигурна среда и усвояване на уменията на бъдещето, за изграждане на толерантност и приемане на различията трябва да бъдат заложени в новата Национална стратегия за детето (2019 –… още
26.10.2018г.
Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на новата Национална стратегия на детето (2019 – 2030), обсъди на свое заседание визията, стратегическите цели и сферите на… още
26.10.2018г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова бе гост на тържественото отбелязване на 140-та годишнина на Българския червен кръст. Церемонията се проведе в Народния театър „Иван Вазов“. Официално приветствие към… още
26.10.2018г.
„Приемните майки и бащи са хората, които творят усмивките и искрящите от щастие очи на децата, останали без родителска грижа. А социалните работници са тези, които оказват помощ и подкрепа и са винаги до приемните семейства, за да може момчетата и… още
25.10.2018г.
Председателят и заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова и Валери Йорданов, се включиха в конференция на тема "Трафик на хора и киберпрестъпления: връзки, противодействие и превенция".   Официалното… още
25.10.2018г.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе нови срещи със заинтересовани страни в рамките на консултационния процес за създаване на новата Национална стратегля за детето. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова дискутира бъдещия… още
24.10.2018г.
Държавната агенция за закрила на детето и Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив, организират национален конкурс за плакат на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. В конкурса могат да участват… още
24.10.2018г.
Подобряване на разбирането на професионалистите и експертите, ангажирани в планирането и изпълнението на политики за деца, за предизвикателствата и потребностите на съвременните семейства във връзка с грижите за децата – това беше основният акцент… още
19.10.2018г.
Поредица от консултативни срещи в контекста на изработване на новата Национална стратегия за детето реализира екипът на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В градовете Враца и Пловдив се проведоха дискусии и работа по групи с… още
19.10.2018г.
“Всички ние знаем, че децата се нуждаят най-много от грижи, закрила, любов и сигурност. Детето с разстройство от аутистичния спектър чувства щастие, мъка и болка, като всички останали деца, но не може да изрази чувствата и усещанията си като тях. То… още
17.10.2018г.
Напредъкът в грижата и гарантирането на правата на децата в България представи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова по време на заседание на Ad hoc Комитета по правата на детето на Съвета на Европа в… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.