Анализ на на резултатите от проведено проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение 

Анализ на на резултатите от проведено проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение 

28.05.2020г.

Резюме и анализ на на резултатите от проведено анкетно проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение. 

⇒ Резюме на анализ