Граждански процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

14.12.2020г.

Кодексът урежда производството по граждански дела. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368