Доклади на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето

Доклади на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето

07.02.2020г.

Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека. Тя влиза в сила в България през юни 1991 г. и е част от вътрешното право на страната. Комитетът на ООН по правата на детето редовно изготвя доклади относно напредъка на всяка държава в прилагането на принципите на документа. Чрез тях също така се предоставят специфични препоръки за всяка страна в областта на закрилата на детето.

С докладите на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да се запознаете чрез: