Етичен кодекс за работещите с деца

Етичен кодекс за работещите с деца

15.12.2015г.
Файлове

Етичният кодекс на работещите с деца представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. Основната му цел е да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. Той е утвърден на Националния съвет за закрила на детето през 2003 г.