Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

24.08.2017г.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408