Закон за защита от домашното насилие

Закон за защита от домашното насилие

24.08.2017г.

Урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151