Закон за защита от дискриминация

Закон за защита от дискриминация

24.08.2017г.

Осигурява на всяко лице правото на равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна защита срещу дискриминацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223