Закон за социалните  услуги

Закон за социалните услуги

10.12.2020г.

Законът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Р България.

 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98.pdf