ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

24.08.2017г.
Файлове

Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на
хората с увреждания в Република България.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%97%D0%90%20%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%20%D0%A3%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf