Закон за cемейни помощи за деца

Закон за cемейни помощи за деца

24.08.2017г.

Урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца и реда за тяхното предоставяне.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920