Кодекс за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване

24.08.2017г.

Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512