КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ СЛУЧАИ НА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ИЛИ РАЗДЕЛЕНИ ОТ СЕМЕЙСТВАТА СИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЦАТА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУН

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ СЛУЧАИ НА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ИЛИ РАЗДЕЛЕНИ ОТ СЕМЕЙСТВАТА СИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЦАТА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУН

13.03.2023г.

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ СЛУЧАИ НА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА ИЛИ РАЗДЕЛЕНИ ОТ СЕМЕЙСТВАТА СИ ДЕЦА ЧУЖДЕНЦИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЦАТА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ИЛИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА.

МЕХАНИЗЪМ