Наредба за административното обслужване

Наредба за административното обслужване

31.07.2017г.

Урежда общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135535261