Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

24.08.2010г.

Наредбата определя  условията и реда, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469833