Наредба № І-51 от 12 март 2001г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Наредба № І-51 от 12 март 2001г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

24.08.2017г.

Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето: ⇒ http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175804